Nếu chọn cách 1 thì có nhiều model rất đẹp, thiết kế tốt và đảm bảo, đắt hơn nhưng nếu đủ tiền mua thì anh nên chọn.
Seagate và Western đều rất tốt, anh chỉ cần chọn theo kiểu dáng ưa thích nữa là...