Cách 1. Ưu điểm: Gọn - Nhẹ - Tiện dụng
Khi bạn đi du lịch thì quá okie!
Nhược điểm: nếu em không nhầm thì của các em loại này thường là 5400 rpm --> Vòng quay chậm! Tốc độ truy xuất dữ liệu kô bằng...