Công nhận. giờ đi làm rồi mới thấm tiếng anh thật sự quan trọng. Ai biết chỗ nào chỉ em với ạ.