Với lại đi làm thì thời gian rảnh cũng khá ít, chỉ học được buổi tối là nhiều thôi. Học môi trường thỏa mái mới có động lực đi học chứ học mà mệt mỏi thì thôi càng thêm chán. Mình học ili nè rất...