Đi làm rồi mà vẫn nói tiếng Anh không thạo thì đúng là rất mệt nhỉ? Mình là sinh viên năm tư rồi, đi thực tập rồi mà giao tiếp tiếng Anh với sếp người nước ngoài không được nhiều, trao đổi công việc...