Để cải thiện trình độ tiếng Anh giao tiếp bạn nên tìm đến Phạm Phương TOEIC... Mình từng học ở đây 3 tháng rồi, hồi trước mình ngu ngơ tiếng Anh lắm, nhưng từ ngày học mình đã cải thiện được trình độ...