Sao không thấy ai đề cập đến trang forum chuyên về Kiểm thử phần mềm nhỉ

Tất cả các tài liệu về kiểm thử phần mềm http://www.testingvn.com

Mời các bác ghé thăm.