Hình như fpt đang có vấn đề mạng, cả 4g mobi. Đường truyền viettel tốt hơn fpt k nhỉ? Ở tỉnh thành ấy?