Sau khi vào forum này được trên 2 năm, tôi thấy nhiều bạn còn lấn cấn chuyện dùng chữ chuyên môn.

1. Năm 1997 tôi theo công ty về VN định lập một IT department nhưng chúng tôi phải đưa sang Ấn Độ...