chính xác bà chị mình gọi điện hỏi cái cục cpu bị tóe lửa.mình lại tưởng tượng ra cái con chip thế mới kinh chứ lại