"xong...." hình như bạn viết sai chính tả, xin lỗi, tại ở đây đang nói vấn đề chữ việt.