Mình có 1 tên miền mua từ năm 2009 và đã gia hạn đến tháng 6/2011 nhưng đến tháng 1/2011 thì tên miền bị mất và bị người khác đăng ký mất. Khi mình liên lạc với Vinacis thì nhận được hỗ trợ của...