Bây giờ vẫn còn dùng cái này à? bây giờ ngta dùng luôn trong bộ Visual Studio rồi mà? chủ topic chạy Windows 8 mà vẫn dùng bản 6.0?