Vinadry là công ty chuyên sản xuất giàn phơi thông minh đồng thời cũng là nhà phân phối giàn phơi lớn nhất cả nước.

Hiện nay Vinadry đang cần tuyển dụng nhiều nhân sự cho vị trí nhân viên kỹ thuật...