Xin chào ! nếu bạn đã thử hết các cách mà mọi người chỉ ở trên mà vẫn không được thì thử theo cách này, bạn tháo toàn bộ main và nguồn ra khỏi case đặt lên một vật gì đó cách điện ví dụ như là 1 tấm...