Kích thước sóng nhựa 8 bánh xe : 850 x 630 x 525mm
-Sản phẩm sóng nhựa công nghiệp có 8 bánh xe dưới đáy dễ di chuyển hàng hoá dễ dàng , tiết kiệm thời gian và sức lao động của công nhân
-Kích...