Lót dép hóng cao thủ, cũng đang chiến mà RPM kém quá không dám show!