Bỏ ảnh Featured đi bác, để ads 336x280 dưới title và cuối bài viết, bên sidebar đặt ads 300x600