Quan trọng nhất vẫn do traffic vào web của bạn bằng từ khoá nào (giá thầu của từ khoá ấy bên Adwords bao nhiêu...)