Tùy mảng mà rpm cao thấp thôi. Nên bật auto ads, vài chỗ k ưng thì chèn thêm thủ công vào.