Đây là những lời bộc bạch của những học viên đã từng theo học CCNP tại học viện đào tạo quản trị mạng PNH để chúng ta thấy được nếu có trong tay chứng chỉ CCNP sẽ có lợi như thế nào khi đi làm
Khóa...