Đợt này mình mình thấy đường mạng viettel chậm đi rất nhiều từ hồi đứt cáp quang biển , đặc biệt là buổi tối xem phim dựt thôi rồi