có thể bạn bị người khác chơi xấu, chèn link xấu dẫn đến web nên mới bị vậy