Thật đó bạn, mình cũng từng nhờ cty khác làm rồi, họ ký hợp đồng trọn gói cho mình, trong đó khách click hay nhiều thì họ tự chịu. Mấy cty làm về Adword này, họ có thủ thuật của họ để làm được việc...