Xin hỏi: đã có ai liên lạc với người của giáo xứ Phú Ninh chưa ?