Tìm kiếm:

Type: Posts; User: auauau97; Keyword(s):

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.08 giây.

 1. Trả lời
  27
  Lần xem
  66,437

  Lâu lắm rồi mới cm lại ở ddth :D, bài này trước...

  Lâu lắm rồi mới cm lại ở ddth :D, bài này trước mình làm trâu bò như cách ở page 1, giờ khôn hơn rồi, post lại bài mới, cách này nhanh hơn dùng đệ quy :), thời gian khoảng 1s thôi

  Uses crt;
  Var
  ...
 2. Trả lời
  27
  Lần xem
  66,437

  Thế thì lạ nhỉ ? Nhưng mà cách của bạn rất hay,...

  Thế thì lạ nhỉ ?
  Nhưng mà cách của bạn rất hay, thanks bạn nhé !
 3. Trả lời
  27
  Lần xem
  66,437

  Thế thì cách làm của bạn như thế nào ? Mà n

  Thế thì cách làm của bạn như thế nào ?
  Mà n<10 nhé bạn(để bài)
 4. Trả lời
  27
  Lần xem
  66,437

  Sao hả bạn, chỉ hơi dài chút thôi mà !

  Sao hả bạn, chỉ hơi dài chút thôi mà !
 5. Trả lời
  27
  Lần xem
  66,437

  Uses crt; Var a,b:array[1..100] of longint; ...

  Uses crt;
  Var
  a,b:array[1..100] of longint;
  n,i,k,ka,kb,cs:byte;...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 5 / 5