con thích cái BMW7, dù không phải cái con mơ ước nhưng mà con thích dáng xe đó nhất