Thấy ít người dùng cáp quang của CMC, đa số là Viettel và VNPT