Cố nén không vào xem nhưng không cưỡng được, trước giờ mấy topic ảnh của già TOM vào cái nào thèm cái đó:no:

Trót vào ngó thì thèm em này:
http://www.vanviet.com/SanDiego/Carshow01.jpg

Đúng là...