Xe của Chú T O M trông hay nhỉ. mấy cái màu đỏ ấy.
Coi bộ nó cứ .........."tom tom" thế nào ấy nhẩy ?