các bác cho em hỏi! em mới tạo 1 cái acc vultr hôm kia !! lúc tạo xong nó tặng 50$ và có trừ 2,5$ trong visa của em!đến hôm nay nó trừ thêm 45$ nữa trong visa và em cũng mất luôn 50$ free kia!!! vậy...