Kinh doanh online là lĩnh vực không còn xa lạ với chúng ta, đặc biệt là nó lại càng được khẳng định vai trò trong đại dịch Covid-19. Áp dụng công nghệ vào kinh doanh là một hướng đi mà doanh nghiệp...