Nè Chùa, bữa trước có em bị cảnh cáo vì không nhấn "Like" mà cứ cám ơn hoài đó, bị gán cái tội spam thì phải ! lol