Màu sắc trong ảnh đẹp quá, sống động như xem trực tiếp vậy.