Trước đây mình chơi game ko qua boss được thường nhờ thằng bạn pro tới đánh giúp, mỗi lần phải đãi nó chầu cafe vì nó phải qua nhà mình hơi xa. Nay nó ko cần đi nữa, ở nhà nó đánh như trên máy mình...