có điều kiện thì cứ mới nhất mà mua thôi chứ sao phải suy nghĩ :))