hi, bn duabevnh, mình thấy bn post bài trên ebookee đúng ko? Link Neall Concord-Cushing của bn hỏng rồi, có thể repost lại ko? Mình cần sách đó.