mình cũng mới nâng cấp ssd, máy chạy ngon hẳn nhưng bàn phím lại có vấn đề , k biết phải do nâng cấp ko