Bạn ơi Cần nhân viên SEO làm việc tại nhà ko bạn , ví dụ bạn đưa tui keywork tui SEO website , báo giá ok thì quất , tui ở miền tây SEO rẻ hơn ngoài Hà Nội nhi