Tình hình là em đang sống tại khu vực Từ Liêm Hà Nội ? Rất là muốn lắp mạng FPT vì tốc độ khỏe và ổn định , nhưng khổ một nỗi là mỗi lần gọi diện lắp mạng thì riếng khu vực này là phải thanh toán và...