Chủ topic nên học cách viết PowerShell nếu máy chạy từ Windows 7 trở lên hoặc BATCH script nếu các Windows đời cũ. Sau khi viết được file đó rồi thì dùng scheduled task để lên lịch chạy các file này....