Bạn tham khảo cấu hình này nhé! Các lớp học nội thất AWE đều thích với những cấu hình sử dụng chip xeon
1. CPU: 2 x CPU XEON E5 2690 2.9G up 3.8G | 16 CORE | 32 THREAD
2. MAINBOARD: SUPERMICRO...