Quyết định chấm dứt dây dưa với bọn FPT Telecom. Đù má mạng thì cùi, giờ cao điểm rớt mạng liên tục mặc dù ping vẫn đều. Lướt web thì reload đến 5-7 lần đéo nổi. Upload dữ liệu thì 100mb mất mẹ 1h...