Mình còn lẹt đẹt Ubuntu 14.04 LTS và mọi thứ vẫn xài được, yên tâm cho đến 4/2019.