Mình hình như cũng fpt. Gói cáp quang 15mb mà 1 người xem video mà ping nhay tung mồm.Lại còn thi thoảng tự mất mạng vài phút nữa chứ!