Chăm diễn đàn thì ko chăm, lâu lâu lên post bài quảng cáo. Mợt