Mình có con Laptop dell N3443 windows 10. Mình lắp thêm 1 con SSD để chạy hệ điều hành, con HDD thì gắn vào chỗ cái ổ DVD bằng caddy bay để chứa dữ liệu. Tuy nhiên, sau khi lắp xong thì nhận thấy máy...