kinh tế thì lấy AMD Ryzen 7 đời 2 trở lên, nhiều nhân nhiều luồng, render + làm đa tác vụ rất tốt hơn so với i7

Muốn tận dụng Ram ECC thì lấy Xeon, nhưng CPU + main + Ram mắc tiền