giá này là áp dụng toàn quốc hay sao ạ, ở Hải Phòng có không ad ơi