Giúp lẫy danh sách các bản gi tùy chỉnh
Chào mọi người ! mình có vẫn đề cần mọi mọi người giúp như này:

Table Category
id_category Name
1 | A
2 | B
3 | ...